AFM

12047054

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden we toezicht op de financiële markten.

BAVAM

BA3696311

Fouten maken is menselijk. Een aansprakelijkheidssclaim kan de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengen. Dan wilt u financiële bescherming voor het maken van deze fouten. EFA special insurances heeft hiervoor bij de BAVAM een goede  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de BAVAM

KIFID 

300.017682

Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en klein zakelijke ondernemers en zzp’ers.

U kunt bij het Kifid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering, hypotheek of zakelijk krediet.

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Kifid kan ook helpen met het oplossen van problemen tussen ondernemers of zzp’ers en hun bank of financier als het gaat over een klein zakelijke of alternatieve financiering of een rentederivaat.

Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van onze Geschillencommissie. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.